Solenoid Valve HS4A Solenoid Valve HS4A Solenoid Valve HS4A HS4A Solenoid Valve Quantity: 1 cái

Solenoid Valve HS4A

  • Solenoid Valve HS4A


  •  

Van điện từ HS4A là van điện từ có kích cỡ lớn, ứng dụng trong những hệ thống lạnh có công suất lớn. van có thiết kế ưu việt, chế tạo chính xác để điều khiển đóng mở dòng lưu chất lạnh trong hệ thống lạnh. Van này thường được ứng dụng với hệ thống lạnh ammonia, nhưng cũng được sử dụng cho môi chất lạnh R22, R134A, R404AS, CO2 và các môi chất khác.
827.59 KB
632.58 KB
 Keyword: solenoid valve, hs4a

Products in this Category

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second